Reaching
AFFÄRSOMRÅDEN
  • •  Human Resources
  • •  Business Development
  • •  Management
  • •  Marketing and Sales
  • •  Economy
  • •  Administration
  • •  Service
  • •  Technical and IT
 

REKRYTERING


Förutom konsulttjänster arbetar även AdHuman med rekrytering av personal på uppdrag av våra kunder. Rekryteringsprocessen är alltid anpassad till kundens särskilda behov, varför någon exakt beskrivning av processen är svår att ge. I samtliga fall görs en kartläggning av kundföretaget som en del i rekryteringsarbetet för att säkerställa en god kvalitet Som utgångspunkt arbetar AdHuman med processer enligt nedanstående modell:

Small

För kunder med behov av personal för enklare tjänster och/eller där personens lämplighet utvärderas i sin befattning hos kunden. AdHuman ansvarar för urval av ett antal lämpliga kandidater, genomför intervjuer och utarbetar ett grundläggande underlag för bedömning av personens lämplighet för den aktuella befattningen.

Medium

Denna nivå lämpar sig väl för företag med behov av mer kvalificerad personal, exempelvis chefsbefattningar på låg- och mellannivå samt personal med särskild yrkeskompetens. AdHuman ansvarar för urval av ett antal lämpliga kandidater, genomför personlighetstest, mer omfattande intervjuer samt gör en bedömning av personens lämplighet för den aktuella befattningen.

Large

Denna process lämpar sig väl för tyngre tjänster, exempelvis högre chefsbefattningar eller särskilda specialistbefattningar. Kunden får här tillgång till AdHumans hela rekryteringskompetens med tjänster helt anpassade till kundens aktuella behov, exempelvis skräddarsydda assessments, djupintervjuer och omfattande personbedömningar.

Tillbaka till Tjänster