Reaching
AFFÄRSOMRÅDEN
  • •  Human Resources
  • •  Business Development
  • •  Management
  • •  Marketing and Sales
  • •  Economy
  • •  Administration
  • •  Service
  • •  Technical and IT
 

KONSULTTJÄNSTER

AdHuman kan erbjuda ett flertal konsultlösningar inom ett antal verksamhetsområden. AdHuman är ett adaptivt och snabbrörligt företag som arbetar på både kort och lång sikt utifrån kundens krav. Generellt kan dock sägas att ju längre och/eller mer komplext uppdraget är, desto större skäl att välja AdHuman som samarbetspartner.

Konsultlösning korttid

I sin enklare form erbjuder AdHuman bemanningslösningar där kunden hyr in en eller flera konsulter för kortare tid för att lösa vakanser eller arbetstoppar. Målet är här att minimera stilleståndstiden för kunden och säkerställa fortsatt verksamhet.

Konsultlösningar tills vidare

AdHuman arbetar med preferens mot strategiska samarbetspartners i långsiktiga relationer. Det är i sådana relationer mervärden skapas bäst. I långsiktiga uppdrag utnyttjas potentialen hos AdHumans konsulter på bästa sätt, och tillsammans med AdHuman kan kundens verksamheten utvecklas vidare.

Helhetslösningar

I mer specifika uppdrag arbetar AdHuman med helhetslösningar inom ett särskilt verksamhetsområde. Här kan antingen en enskild konsults specialkompetens vara efterfrågad, men det kan även vara aktuellt med ett team av konsulter som går in och optimerar en särskild del av kundens verksamhet. I båda fall utgörs konsulterna av särskilt utvalda personer med mycket tung kompetens inom de efterfrågade områdena.


Tillbaka till Tjänster